Kassa calculator

De bon van het novitus lupo-kassa is een zeer actueel materiaal voor zowel de manager als de man. De basisvereisten zijn de verplichting om dergelijke verkoopbewijzen af ​​te geven, de volgende moeten te allen tijde een ontvangstbewijs bij zich hebben.

Helaas besteden sommigen van ons niet veel aandacht aan rekeningen, wat in veel gevallen onaangename gevolgen kan hebben. Hoe lang moeten we dergelijke afdrukken van kassa's maken en op welke manieren kunnen ze nuttig voor ons zijn?

In het geval van ondernemers is de behoefte vrij eenvoudig. Ze moeten kopieën van bonnetjes 5 jaar lang beschermen - in het geval van een inspectie door de belastingdienst. Waarom een ​​document voor een klant?Dit kleine stuk papier kan in veel gevallen van groot belang zijn. Als we de geldigheid van een kassabon kennen en we weten hoe we zo'n document op de juiste manier kunnen opslaan, kunnen we veel winnen. Het spreekt in de eerste plaats van die zaken waarin we afhankelijk zijn om de gekochte goederen te adverteren of deze terug te geven om ons geld te nemen. In dit geval zal de verkoper ons vragen om de ontvangst te tonen - bevestiging van de geadverteerde transactie. Hoe laat moeten we zorgen wanneer de kwitantie ons helpt een klacht op te stellen? Als we boodschappen kopen, kunnen we problemen die daarmee verband houden, tot 3 dagen melden. Voor een langere periode moeten we deze bonnen bewaren, die een document zijn voor de aankoop van kleding, schoeisel, meubels of RTV-apparatuur. Hier kunnen we met de wet maximaal 24 maanden lang functies detecteren en een klacht indienen. Als we geen ontvangstbewijs hebben, wordt onze klacht uiteraard niet geaccepteerd. Hoe groter het voordeel van het geadverteerde product, des te groter het verlies in combinatie met het ontbreken van een document dat een dergelijke verkoop bevestigt.

Laten we dus niet vergeten welke inkomsten de verkoper ons tijdens het winkelen moet geven. Laten we ook niet vergeten dat dergelijke documenten op de juiste plaats moeten staan. We kunnen enveloppen maken waarin we kwitanties in chronologische volgorde installeren. We kunnen een speciale doos voor deze richting geven. Het is belangrijk dat het document dat de gemaakte afspraken bevestigt, wordt beschermd zolang er een basis is voor het indienen van een klacht.