Kassa die de btw aftrek registreert

Elk van de belastingbetalers die verplicht zijn om de verkoop van goederen en diensten met behulp van een kassa te registreren, kent perfect het avontuur van hoeveel gedetailleerde vereisten in de grootte van het zijn en de service van de betreffende apparaten moeten worden uitgevoerd. Een van deze voorwaarden is de periodieke technische basiscontrole van de kassa. Dus waar komt het vandaan, in hoeverre moet het geraden worden? Welke functies heeft de kassa en een technische beoordeling? Over dit.

https://neoproduct.eu/nl/ecoslim-een-effectieve-manier-voor-een-slank-figuur-in-een-korte-tijd/

Samen met de btw-wet moeten kassa's onderworpen worden aan periodieke technische inspecties. Na deze datum is deze periode verlengd. Een dergelijke beoordeling wordt uitgevoerd door de juiste service. Vóór 1 december 2008 waren technische inspecties van kassa's gekoppeld aan een jaarlijkse deadline. In de essentie van de op dit moment van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, moeten kassa's om de twee jaar worden onderworpen aan een technische beoordeling, na de fiscale beoordeling of de laatste herziening. In het succes, wanneer de belastingbetaler niet voldoet aan een dergelijke verklaring dat hij zal worden onderworpen aan sancties. Dit omvat onder andere de mogelijkheid om de belastingplichtige een boete op te leggen voor fiscale delicten, omdat de kwestie van het niet onderwerpen van het kasregister aan het periodiek onderzoek als het onjuist bijhouden van het boek is. Deze rechtvaardiging komt uit artikel 61, § 3 van het KBIs het onderzoek in wiens handen het onroerend goed op het punt staat zo'n evaluatie uit te voeren? Natuurlijk houdt het bewaken van het moment in het huidige feit zich aan de belastingbetaler, maar niet aan de site. De eigenaar van het novitus delio-kasregister moet de service op de bijbehorende beoordelingsdatum op de hoogte brengen van een dergelijke behoefte. De kassierservice, samen met § 31 para. 4 wetten, in principe moeten de kassa's een verplichte technische controle van het kasregister uitvoeren op het moment van kennisgeving van 5 dagen.De belastingbetaler moet zich er ook van bewust zijn dat het niet-naleven van de deadline voor verplichte kassa-overzichten leidt tot de noodzaak om de korting vanaf de datum van aankoop terug te betalen. Zulke belastingplichtigen zijn onderworpen aan belastingbetalers die, drie jaar na de begindatum van de registratie van de verkoop van goederen / diensten, geen kassa hebben gemaakt voor technische inspectie door een goede service binnen de huidige termijn.Kort samengevat, is het de moeite waard eraan te herinneren dat de gebruiker verantwoordelijk is voor het bijhouden van de datum van de beoordeling.