Retro kinderkleding

Er is een reƫel explosiegevaar wanneer lucht wordt gestoft met verschillende soorten stof. Er kan houtstof, fijn koolstof of poederverf zijn. In de winst van de grote aandacht voor fijnstof kunnen granen van verschillende oorsprong de explosie bereiken. Ontsteking kan worden veroorzaakt door open vuur, elektrische vonken, elektrostatische stromen of machineonderdelen zelf die tot een brede temperatuur worden verhit.

Ontstoffingsinstallaties zijn nuttig om het risico van ontploffing en ontploffing te verminderen. Elk stofaggregaat zou op regelmatige basis moeten leven, zodat het stof niet verschijnt en zich opnieuw afzet. Het is noodzakelijk om de stofbak regelmatig te legen.

Stofinstallaties moeten samen met de atex-richtlijn bestaan. Fans en filters beginnen die goed zijn met de huidige normen. De atex-installatie in de normale versie bestaat uit explosiepanelen met een explosieveilig filter. Filters kunnen wegwerpbaar zijn of nuttig voor frequent gebruik.De explosie van fijne deeltjes in de installatie zorgt ervoor dat het membraan trekt, de explosieve gassen worden zodanig in de inhoud vrijgegeven dat het niet hecht aan de filterschade.

Optionele apparatuur voor stofafzuiging kan worden geblust met vonkblusmethoden of moderne vonkblussystemen in de installatieruimte met behulp van kooldioxide. Terugstroomkleppen moeten worden gegeven op ventilatiekanalen die naar het filter worden gestuurd. De taak van de dempers is om te voorkomen dat de vlam zich in de installatie verspreidt.