Welk stof het meest schadelijk is voor de mens

In een bedrijf waar stof, vloeistoffen, gassen of deze ontvlambare dampen leven, maar er geen aangewezen zones zijn die een explosiegevaar kunnen vormen, moet onverwijld een uitgebreid document met de naam explosiegevaarbeoordeling worden opgesteld.Er moet aan worden herinnerd dat het de verantwoordelijkheid van de werkgever is om de explosiegevaarlijke zones te besturen.

Voor de kwestie van paragraaf 37. 1. Verordening van de minister van Private Zaken en Zorg van 7 juni 2010 betreffende de brandbeveiliging van gebouwen, andere bouwconstructies en -gebieden (Journal of Laws 10.109.719, ook in gebouwen en in aangrenzende gebieden waar brandbare materialen worden geproduceerd, opgeslagen, opgeslagen of opgeslagen, waar mengsels die een explosie kunnen veroorzaken, kunnen worden geselecteerd, waardoor de explosiegevaarbeoordeling wordt beëindigd.Bij de huidige beoordeling is het absoluut noodzakelijk om ruimtes aan te geven die mogelijk explosief zijn. Passende explosiegevaarlijke gebieden moeten worden aangewezen in buitenruimtes en ruimtes. Grafische documentatie moet worden ontwikkeld met daarin de classificatie en de factoren die de explosie kunnen veroorzaken.

De explosierisicobeoordeling moet worden ontworpen in overeenstemming met de toepasselijke Europese normen, waaronder:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosieve atmosferen. Snelle preventie en explosiebestrijding.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosieve atmosferen - Ruimteclassificatie - Gasexplosieve atmosferen.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosieve atmosferen.Ruimteclassificatie. Atmosferen die brandbaar stof bevatten,• Technische norm ST-IIG-0401: 2010 "Gasnetwerken. Opinie en vaststelling van explosiegevaarzones.• PN-EN 6079-10-14 "Explosieve atmosferen - Ontwerp, selectie en montage van elektrische installaties"• PN-EN 60079-20-1 "Explosieve atmosferen - Materiaaleigenschappen met betrekking tot de classificatie van alcoholen en dampen - Testmethoden en tabelinformatie"• PN-EN 50272-3: 2007 "Vereisten voor het beveiligen en bouwen van secundaire batterijen..